MEZIGENERAČNÍ CENTRUM JULIE

Mgr. Markéta Adámková

ředitelka mezigeneračního centra, ředitelka školky

Mgr. Markéta Střítežská
klinická logopedka

Mgr. Hedvika Šebková

marketing a komunikace

PRACOVNÍCI CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

MUDr. Andrea Kremrová

ředitelka Centra denních služeb

Veronika Dedková

pečovatelka v přímé péči

Judita Samii

koordinátorka volnočasových aktivit, pečovatelka v přímé péči

Irena Prchlíková

pečovatelka v přímé péči a ekonomka

 

PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mgr. Lucie Potužáková

zástupkyně ředitelky MŠ Julinka

Bc. Karolína Fürbacherová
speciální pedagog

Mgr. Amálie Nedbalová

speciální pedagog - logoped

Barbora Zimová

asistent pedagoga

Petra Bláhová
hospodyňka

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

Olga Nikodémová

keramika

Bc. Kateřina Holoubková
rehabilitační cvičení