top of page

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Zápis do MŠ bude probíhat v termínu od 2. do 16.5.2022. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do 20.5.2022.


Máte-li zájem o umístění vašeho dítěte do MŠ Julinka, postupujte prosím následovně:

Na stránkách www.vjednomdome.cz v oddíle Mateřská škola logopedická klikněte ve spodní části na odkaz „Žádost o přijetí“. Po jeho vyplnění systém automaticky vygeneruje registrační číslo (TWID).

1. Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme kontaktovat a pozveme na první informativní schůzku. Schůzky budou probíhat průběžně od března 2022. Na schůzku přijďte i se svým dítětem, přineste případná doporučení k docházce do speciální MŠ, pokud je máte k dispozici.

2. Výsledky přijímacího řízení (registrační čísla TWID přijatých dětí) budou zveřejněny na venkovní nástěnce a webových stránkách MŠ.


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Julinka:

1. Dosažení věku min. 3 let v den nástupu do MŠ, přednost při přijímání mají děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti, které dosáhnout do 31. 8. 2022 věku 5 let.

2. Narušená komunikační schopnost – potřeba odborné logopedické péče – nutnost doporučení školského poradenského zařízení (může zprostředkovat MŠ Julinka následně po první informativní schůzce).


V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.


V Praze dne 18. 1. 2022

Mgr. Markéta Adámková

ředitelka MŠ

Comments


bottom of page