top of page

Vyhlášení zápisu do naší MŠ logopedické Julinka

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do MŠ bude probíhat v termínu od 10. do 11.5.2021. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději do konce května 2021.

Máte-li zájem o umístění vašeho dítěte do MŠ Julinka, postupujte prosím následovně:

  1. Na stránkách www.vjednomdome.cz v oddíle Mateřská škola logopedická klikněte ve spodní části na odkaz „Žádost o přijetí“. Po jeho vyplnění systém automaticky vygeneruje registrační číslo (TWID).

  2. Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme kontaktovat a pozveme na schůzku. Na schůzku přijďte i se svým dítětem, přineste případná doporučení k docházce do speciální MŠ, pokud je máte k dispozici.

  3. Výsledky přijímacího řízení (registrační čísla TWID přijatých dětí) budou zveřejněny na venkovní nástěnce a webových stránkách MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Julinka:

  1. Dosažení věku min. 3 let v den nástupu do MŠ, přednost při přijímání mají děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti, které dosáhnout do 31. 8. 2021 věku 5 let.

  2. Narušená komunikační schopnost – potřeba odborné logopedické péče – nutnost doporučení školského poradenského zařízení (může zprostředkovat MŠ Julinka).

V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku.


V Praze dne 23. 2. 2021

Mgr. Lucie Potužáková

zástupkyně MŠ


コメント


bottom of page