Poklidné svátky vánoční a pokud možno pohodovější rok 2021 přejí zaměstnanci Mezigeneračního centra