top of page

Poděkování za finanční podporu!

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim pravidelným i jednorázovým přispěvatelům. Velmi si vážíme jakékoliv podpory, která nám zvláště v této nelehké době umožňuje provozovat centrum Julie. Díky, že spolu s námi pomáháte těm, kteří to potřebují!

Za dary poskytnuté v toce 2021 děkujeme:

· Městské části Prahy Zbraslav

· Nadačnímu fondu Josefa Nováka

· společnostem Giwoll Property, Reticulum Recovery, Kámen Zbraslav, Tybyty

· Elišce Mrázkové, Ivě Březinové, Janu Stejskalovi a Janě Nedvědové – našim pravidelným sponzorům

· všem organizacím či jednotlivcům, kteří poskytli jakýkoliv jednorázový dar ve formě finanční či materiální podpory nebo ve formě poskytnuté služby

Za darované IT vybavení děkujeme organizátorům projektu pocitacedetem.cz.
Comments


bottom of page