Poděkování za finanční podporu!

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim pravidelným i jednorázovým přispěvatelům. Velmi si vážíme jakékoliv podpory, která nám zvláště v této nelehké době umožňuje provozovat centrum Julie. Díky, že spolu s námi pomáháte těm, kteří to potřebují!

Za dary poskytnuté v toce 2021 děkujeme:

· Městské části Prahy Zbraslav

· Nadačnímu fondu Josefa Nováka

· společnostem Giwoll Property, Reticulum Recovery, Kámen Zbraslav, Tybyty

· Elišce Mrázkové, Ivě Březinové, Janu Stejskalovi a Janě Nedvědové – našim pravidelným sponzorům

· všem organizacím či jednotlivcům, kteří poskytli jakýkoliv jednorázový dar ve formě finanční či materiální podpory nebo ve formě poskytnuté služby

Za darované IT vybavení děkujeme organizátorům projektu pocitacedetem.cz.