top of page

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 do naší logopedické školky

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Julinka - mateřská škola logopedická, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2001 Přijímá se od 1.9.2020

2003 Přijímá se od 1.9.2020

2006 Přijímá se od 1.9.2020

2007 Přijímá se od 1.9.2020

2008 Přijímá se od 1.9.2020

Na všechny nováčky se již těšíme!

bottom of page