top of page

Opatření proti šíření koronaviru

Vážení rodiče a klienti Centra denních služeb, dne 6.3. 2020 vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a nařídilo všem občanům, kteří se vrací z Itálie povinnou 14-ti denní karanténu.

Obezřetnost je také třeba při návratu z jiných zemí (Německo, Francie, Španělsko, Rakousko, Asie), včetně rodinných příslušníků.

Důrazně žádáme všechny rodiče, klienty CDS a jejich rodinné příslušníky, aby tato nařízení dodržovali a respektovali všechna další oficiálními státními orgány doporučená opatření.

Pozornost je potřeba věnovat i drobným příznakům respiračních onemocnění a raději nechat děti (či zůstat v případě klientů CDS) doma, ať jste cestovali nebo ne.

Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, budeme i nadále postupovat podle pokynů příslušných orgánů. Sledujte prosím oficiální státní informační kanály i naše stránky.

Hodně zdraví všem

M. Adámková

V jednom domě o.p.s.

bottom of page