top of page

I v létě se u nás pořád něco děje!

Jahodový den, setkání s mláďátky ze záchranné stanice Penthea, divadelní představení na zahradě Víti Marčíka a návštěva Hasičské stanice v Modřanech, zkrátka ani o prázdninách se u nás nikdo nenudí!

Školka má otevřeno dva týdny v červenci, Centrum denních služeb 3 týdny v červenci a poslední týden v srpnu. Poklidné léto přejeme všem!

bottom of page