top of page

Pro práci s klientem využíváme metodu FIE

V našem Centru denních služeb se snažíme, aby na sobě klienti po cévních mozkových příhodách, ale i senioři stále pracovali a rozvíjeli své schopnosti. Díky příspěvku Nadačního fondu Josefa Nováka si mohly naše pracovnice dále rozšířit odbornou kvalifikaci a začít pracovat také s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování. Jedná se o metodu vedoucí k rozvoji deficitních kognitivních funkcí a řečových schopností, která je úspěšně využívána u dětí i dospělých (více info zde: http://www.atc-feuerstein.cz/rubrika/30-o-metode/index.htm ). Klienti s poruchou komunikace si FIE chválí a pracují se zájmem. Ačkoliv je pro ně metoda velmi náročná, mohou sami zaznamenávat postupný rozvoj a vlastní úspěchy.

bottom of page