top of page

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do MŠ bude probíhat v termínu 2.-3.5. 2018. Výsledky zápisu budou zveřejněny 15.5.2018.

Máte-li zájem o umístění vašeho dítěte do MŠ Julinka, postupujte prosím následovně:

  1. Zavolejte do MŠ na tel. číslo 775 583 252 a domluvte si schůzku s ředitelkou a logopedkou (možno též emailem na skolka@vjednomdome.cz). Na schůzku se dostavte i s vaším dítětem.

  2. Na schůzce obdržíte žádost, kterou odevzdáte v kanceláři školy ve dnech zápisu. Při odevzdání žádosti bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým naleznete výsledky přijímacího řízení.

  3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na venkovní nástěnce a webových stránkách MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Julinka:

  1. Dosažení věku min. 3 let v den nástupu do MŠ, přednost při příjímání mají děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti, které dosáhnout do 31.8.2018 věku 5 let.

  2. Narušená komunikační schopnost – potřeba odborné logopedické péče – nutnost doporučení školského poradenského zařízení (může zprostředkovat MŠ Julinka).

V případě volné kapacity mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku. Informujte se prosím u ředitelky MŠ.

V Praze dne 22. ledna 2018

Mgr. Markéta Adámková

ředitelka MŠ

bottom of page