top of page

Zápis do MŠ 2017/18

JULINKA – mateřská škola logopedická

Elišky Přemyslovny 445, Praha 5

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do MŠ bude probíhat v termínu 2. -3.5. 2017. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 31.5.2017.

Máte-li zájem o umístění vašeho dítěte v MŠ Julinka, postupujte prosím následovně:

  1. Zavolejte do MŠ na tel. číslo 775 583 252 a domluvte si schůzku s ředitelkou a klinickou logopedkou (možno též emailem na skolka@vjednomdome.cz). Na schůzku se dostavte i s vaším dítětem.

  2. Na schůzce obdržíte žádost, kterou odevzdáte v kanceláři školy ve dnech zápisu. Při odevzdání žádosti bude vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým naleznete výsledky přijímacího řízení.

  3. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na venkovní nástěnce a webových stránkách MŠ. O přesném termínu budete informováni při zápisu.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Julinka:

  1. Dosažení věku min. 3 let v den nástupu do MŠ, přednost při příjímání mají děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti, které dosáhnout do 31.8.2017 věku 5 let.

  2. Narušená komunikační schopnost – potřeba odborné logopedické péče – nutnost doporučení školského poradenského zařízení (může zprostředkovat MŠ Julinka).

V Praze dne 31. března 2017

Mgr. Markéta Adámková

ředitelka MŠ

bottom of page