top of page

Nové kurzy arteterapie a keramiky

Od září 2016 nabízíme seniorům v Julii nový kurz keramiky vedený p. Olgou Nikodémovou. Kurz bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu dopoledne od 10 do 11.30 hodin. Vaše výrobky si po vypálení v keramické peci můžete odnést domů. První lekce proběhne dne 21.9.2016. Kurz je díky podpoře městské části otevřen rovněž veřejnosti. Máte-li zájem se zapojit, kontaktujte ředitelku Centra denních služeb.

Termíny kurzů keramiky září – prosinec 2016:

21. září, 5. a 19. října, 2., 16., a 30. listopadu, 14. prosince

bottom of page