top of page

Čaj o desáté s Karlem Weinlichem

Dne 22. září poctil naše klienty svou návštěvou režisér rozhlasových her a pohádek p. Karel František Weinlich. Pan režisér velmi poutavě vyprávěl o svém zajímavém životě a práci a naši klienti s ním prožili velmi příjemné a optimismem naplněné dopoledne. Na fotoreportáž z našeho „Čaje o desáté“ se můžete podívat zde.

bottom of page