top of page

Pro zájemce o praxe v Julii

Zájemci o  praxe v Centru denních služeb kontaktujte MUDr. Andreu Kremrovou
na email: andrea.kremrova@seznam.cz
Zájemci o logopedické praxe v MŠ logopedické Julinka a v Centru denních služeb kontaktujte Mgr. Lucii Potužákovou
na email: lucie.potuzakova@vjednomdome.cz

Těšíme se na Vás

bottom of page