top of page

Markéta je absolventkou Pedagogické fakulty UK (francouzský jazyk, speciální pedagogika-logopedie) a Vysoké školy ekonomické v Praze, několik let působila jako vedoucí evropského grantového programu pro podporu neformálních vzdělávacích aktivit mladých lidí v ČR. Je jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti V jednom domě a manažerkou mezigeneračního centra. Ve školce působí jako ředitelka a podílí se na přímé logopedické terapii. 

Kurzy:

Respektovat a být respektován

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I.

Výcvik profesionálních koučů akreditovaný MŠMT

Výcvik v mediaci (technika řešení sporů) akreditovaný MŠMT a MPSV

První pomoc zaměřená na děti a seniory

Základní kurz bazální stimulace

bottom of page