top of page

Bc. Marika Vaculíková

speciální pedagožka

Marika je absolventkou VOŠ pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou (předškolní a mimoškolní pedagogika) a speciální pedagogiky  a logopedie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.  Má tři syny a při mateřské dovolené vedla taneční, přírodovědný a výtvarný kroužek.

Pracovala jako učitelka jak v klasické, tak speciální mateřské škole.  Mimo jiné se věnuje józe pro děti a logopedii.

Kurzy:

Kurz logopedické prevence

Specifika práce s dětmi s PAS

Práce s dětmi s vývojovou dysfázií

Jóga pro děti, jógové sestavy

Jóga smíchu

Grafomotorika  pro předškoláky

Lektorský kurz

Zdravotník zotavovacích akcí

bottom of page