top of page

Judita vystudovala anglo–německou akademii. V centru denních služeb působí jako pečovatelka v přímé péči. Věnuje se tréninku paměti a cvičení se seniory. Je jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti V jednom domě.

Kurzy:

Pracovník v sociálních službách

Trénink paměti seniorů

Prvním pomoc zaměřená na děti a seniory

Cvičení se seniory

Základní kurz bazální stimulace

Aktivizace seniorů v praxi

Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb

bottom of page