Bc. Barbora Walderová

zástupkyně ředitelky MŠ, speciální pedagožka - logopedka

Bára je absolventkou střední pedagogické školy, obor předškolní pedagogika, a bakalářského programu speciální pedagogiky se zaměřením  na logopedii a psychopedii na Ostravské univerzitě.

Má bohatou a dlouholetou praxi v běžných i speciálních mateřských školách, kde pracovala jako učitelka, školní logopedka, speciální pedagog ve třídě pro děti s vadami řeči a zástupkyně ředitelky speciální MŠ.

Kurzy:

Autismus I.

Metoda dobrého startu (grafomotorika a příprava na školu, předcházení dys-poruchám)

Vývojová dysfázie

Management pro ředitele škol

První pomoc

Další akreditované kurzy MŠMT se zaměřením na logopedii