Markéta je absolventkou jednooborového studia logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci a mezinárodního programu zaměřeného na obor logopedie na Thomas More University College v belgických Antverpách. Věnuje se dětem, dospělým i seniorům a v Julii působí jako speciální pedagog - logoped.

Kurzy:

Afázie v klinickej praxi

Vzdělávací seminář Inklúzia vzdelávania žiakov so ŠVVP

Kurz Základní normy zdravotnických znalostí (první pomoc)

Dyslalie

Vývojová dysfázie

Koktavost, breptavost I a II

Klinická neurologie pro klinické logopedy

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Vady a poruchy sluchu

Funkční poruchy hlasu