top of page

MUDr. Andrea Kremrová

ředitelka centra denních služeb

Andrea vystudovala II. LF UK (obor – Všeobecné lékařství) a I. LF UK (obor – Stomatologie). Je ředitelkou centra denních služeb, vede tréninky paměti a aktivizaci klientů. Andrea má na starosti tvorbu individuálních plánů. Je jednou ze zakladatelek obecně prospěšné společnosti V jednom domě.

Kurzy:

Akreditovaný kurz pracovník v sociálních službách

Trénink paměti seniorů

Aktivizace seniorů a lidí s demencí

První pomoc zaměřená na děti a seniory

Základní kurz bazální stimulace

Základy arteterapie v práci se seniory

Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina I.

Ochrana osobních údajů při aplikaci zákona o sociálních službách

bottom of page