top of page

Péče o klienty

po CMP

Péče o seniory

Mateřská školka

logopedická

20150310_423.jpg

Vítejte v Julii  

- centru s odbornou logopedickou péčí,

kde se tři generace setkávají

v jednom domě.

REPORTÁŽ NA DVTV

Mezigenerační centrum Julie sídlící v Praze 5 na Zbraslavi je místem, kde se scházejí generace, které nikam nespěchají a mají si co předat. Nachází se zde centrum denních služeb pro seniory a dospělé osoby s poruchami komunikace a mateřská školka. Děti, dospělí i senioři se zde učí vzájemné úctě, toleranci a laskavosti a dostávají se tak do kontaktu, který je oboustranně obohacující.

AKTUALITY

ODBORNÁ PÉČE

Projekt Julie je zaměřen především na prevenci a nápravu poruch komunikace u všech věkových skupin. Zajišťujeme každodenní odbornou skupinovou i individuální logopedickou péči a pomoc, seniorům nabízíme také aktivizační programy či rehabilitační cvičení.

PROSTORY ODDĚLENÉ I SPOLEČNÉ

Mezigenerační centrum sídlí v prostorné vile se zahradou, která nabízí oddělené prostory pro děti, dospělé i seniory. Díky tomu má každá generace prostor pro vlastní činnosti a aktivity, rozvíjení vrstevnických vztahů a také odpočinek a relaxaci. 

Děkujeme za podporu

logo_cz-01.jpg
logo.gif
bottom of page