top of page

Mgr. Alena Veselá

zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka - logopedka

Alena je absolventkou speciální pedagogiky (logopedie-surdopedie) a anglického jazyka na PedF Masarykovy univerzity v Brně, při studiu pracovala jako asistentka pedagoga v logopedické třídě v MŠ. Ve školce působí jako hlavní učitelka a má na starosti indviduální a skupinové logopedické terapie. Ve spolupráci s klinickou logopedkou zpracovává individuální terapeutické plány pro jednotlivé děti.

Kurzy:

Způsob práce s dětmi s PAS I. (porucha autistického spektra)

První pomoc u dětí

Stimulační program pro předškoláky Maxík

Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy I. - IV.

KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let

bottom of page