Veronika Dedková

pečovatelka v přímé péči

Vráťa je absolventkou Pedagogické fakulty UK (obor primární pedagogika a rozšiřující speciální pedagogika – logopedie) a VOŠE (obor Andragogika a personalistika). Absolvovala řadu odborných akreditovaných kurzů, má bohaté zkušenosti s dětmi s OVŘ, vývojovou dysfázií, ADHD, také pracuje s dětmi s narušeným vývojem hrubé i jemné motoriky. Ve centru se podílí na přímé logopedické terapii. 

Kurzy:

Stimulační program pro předškoláky Maxík

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I.

Akreditovaný kurz splývavého čtení Sfumato

Senzomotorická a stimulační cvičení

Akreditovaný program PedF UK Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (FIE I., FIE BASIC I.)